Obchodní podmínky

Tyto podmínky se týkají uzavřeného vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, kdy prodávající je Eliška Koudelková, Pionýrů 359, Nehvizdy 250 81, IČ: 88560848, registrované u  MÚ Brandýs nad Labem, týkají se zboží zakoupeného v internetovém obchodě By Elissa.

1. Všeobecná ustanovení

Kupující závazným objednáním potvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Zboží je možné přes košík umístěný na internetových stránkách www.by-elissa.cz.
Uvedené ceny za zboží jsou konečné, platné v době objednání zboží, uvedeny v Kč a včetně 21% sazby DPH.

3. Způsob platby

Způsob platby vybírá kupující prostřednictvím košíku z uvedených možností.

4. Způsob doručení
Zboží je odesíláno prostřednictvím služeb České pošty a ceny poštovného se řídí jejími platnými předpisy. Zboží je odesíláno v bublinkové obálce, nebo jinak chráněno proti poškození. Zboží je odesíláno do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě platby dobírkou nebo od přijetí platby na účet prodejce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující  má právo odstoupit od kupní smlouvy v jakémkoli kroku vyřízení objednávky a to e-mailem na elikoudelkova@seznam.cz . Pokud se kupující rozhodne objednávku zrušit před odesláním zboží, je prodávajícím vyrozuměn e-mailem o stornování objednávky a případné peněžní prostředky jsou mu zaslány zpět na bankovní účet, ze kterého byly odeslány.

Pokud ke zrušení objednávky ze strany kupujícího dojde až po předání zboží dopravní společnosti, bude postupováno podle reklamačního řádu.

Objednávky neuhrazené do 14 dnů od data vytvoření jsou automaticky stornovány. Před zrušením objednávky je kupující upozorněn sms zprávou s připomínkou úhrady.

5. Ochrana osobních dat

Osobní data kupujícího nejsou poskytována dalším subjektům a jsou využívána pouze pro účely vyřízení objednávky na e-shopu By Elissa.

6. Reklamační řád

Kupující zboží po jeho obdržení zkontroluje. Zjistí-li, že nějakým způsobem porušeno, neprodleně kontaktuje prodejce formou e-mailu, telefonicky nebo na uvedenou poštovní adresu.

Zboží nelze vracet bez předchozího kontaktování prodejce. K úspěšnému vyřízení reklamace je zapotřebí předloženého dokladu o nákupu.

Na základě stavu zboží má prodejce nárok na odmítnutí reklamace a to především v těchto případech:

1)     Zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami používání, které jsou dodávány spolu se zbožím

2)     Zboží bylo neodborně nebo neopatrně ošetřeno

3)     Zboží bylo používáno v extrémních podmínkách

4)     Zboží bylo poškozeno živly, mechanicky nebo běžným používáním
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací, neodborným a nešetrným vybalením zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci obvyklým způsobem ani na závady způsobeny nesprávnou údržbou a používáním výrobku k jinému účelu než je určen.

Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží v zákonné lhůtě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, má nárok na vrácení částky ve výši ceny za zboží a nákladům na doručení kupujícímu. Kupujícímu nebudou uhrazeny náklady na přepravu spojené s vrácením zboží.

7. Výroba na zakázku

Kupující může požádat prodávájícího o výrobu zboží na zákazku podle přání. V tomto případě kontaktuje prodávajícího pomocí e-mailu, kde se domluví na konkrétních podmínkách. Při výrobě na zakázku si prodávající vyhrazuje právo požadovat od kupujícho zálohu a to až do výše 50% z celkové ceny zboží. Výroba poté začíná v den přijetí zálohy na účet prodejce.

Prodávající může zakázku odmítnout a to bez udání důvodů.